doświadczenie

publikacje Campidoglio

projektowanie i tworzenie stron internetowych

usługi wydawnicze

opracowanie redakcyjne i prowadzenie tytułu dla Wolters Kluwer Polska w latach 2009-2011:

weryfikacja, opracowanie, skład i łamanie dla Wolters Kluwer Polska:

redakcja, prowadzenie dla WKP w latach 2009-2013:

Skład książek dla dzieci/młodzieży