Przejdź do sekcji z literaturą piękną


O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński (red.)

Pamięć w dobie internetu

Warszawa 2011

sugerowana cena detaliczna: X zł

ISBN: 978-83-927476-0-4 | stron: 151 | oprawa: miękka


Czym jest pamięć i przypominanie, jakie ma znaczenie dla wspólnot i jednostek, jak działają techniki zapamiętywania, jak na pamięć wpłynęło pismo, a jak komputeryzacja i internet, jak ratować pamięć, co warto pamiętać, a co lepiej trzymać na serwerze, wreszcie: jak pamięć może z internetem współpracować – tym wszystkim zajęli się autorzy zamieszczonych w tej książce artykułów.

Jest ona połączeniem spojrzeń socjologa-kulturoznawcy, biologa, filologa klasycznego, historyków filozofii i  filozofów. Mamy więc w niej: miejsca pamięci i teatralizację kultury, Platona, Arystotelesa, Akwinatę, Nietzschego, Giordana Bruna i Hansa Jonasa, organizmy jako żywe pamiętniki, elektroniczne Pałace Pamięci, mądrość Ojców Pustyni, rozważania iście orwellowskie oraz dobrodziejstwa filologicznych serwisów.

Z tej wielości ujęć wyłania się spójna wizja naszej epoki, a w ślad za nią – raz wyraźne, a raz nieco ukryte drogowskazy, tak potrzebne w tych fascynujących, ale i zagmatwanych czasach.

Bo jedno jest pewne: internet jest dla pamięci istotnym zagożeniem, ale też wielką szansą. A pytania „co robić?” i „jak żyć?” raczej się nie dezaktualizują.

Niebawem w formie e-booka.zobacz wszystkie książki