FILOZOFIA STAROŻYTNA i ŚREDNIOWIECZNA

IF UWsemestr I

teksty źródłowe

Platon

Arystoteles

Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. I–III, V

Epikur, List do Menejkeusa, w: Diogenes Laertios, Żywoty..., s. 631-638

Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, ks. I

Epiktet, Encheiridion lub Diatryby

Marek Aureliusz, Rozmyślania, ks. II–V

Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata, w: Pisma, t. I, s. 33-81

Plotyn, Enneady, I, rozdz. 1-6

strona główna

kalendarz medievalny 2011 (grupy IV i V)

materiały

wyniki sprawdzianu styczen-2012


teksty do ściągnięcia:

I semestr

II semestr