FILOZOFIA STAROŻYTNA i ŚREDNIOWIECZNA

IF UWsemestr II

teksty źródłowe

św. Justyn, Apologia (fragm.) – download [potrzebne hasło]

Tertulian, Apologetyk – download [potrzebne hasło]

Orygenes, O zasadach – download [potrzebne hasło]

Augustyn

Boecjusz, traktaty i O pocieszeniu (lat.-ang.)

Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie – download [potrzebne hasło]

św. Anzelm z Canterbury (z Aosty), Proslogion – download [potrzebne hasło]

Robert Grosseteste, O świetle

św. Bonawentura (Jan Fidanza), Droga duszy do Boga – download [potrzebne hasło]

św. Tomasz z Akwinu

Mistrz Eckhart, (kazania 1, 12, 16b, 21, 40) – download [potrzebne hasło]

William Ockham, (wybór fragm.) – download [potrzebne hasło]

Jan Duns Szkot, (wybór fragm.) – download [potrzebne hasło]


super mini-podręcznik:

Josef Pieper, Scholastyka – cz. 1 – download [potrzebne hasło]

Josef Pieper, Scholastyka – cz. 2 – download [potrzebne hasło]

strona główna

kalendarz medievalny 2011 (grupy IV i V)

materiały

wyniki sprawdzianu styczen-2012


teksty do ściągnięcia:

I semestr

II semestr