FILOZOFIA STAROŻYTNA i ŚREDNIOWIECZNA

IF UWkalendarz medievalny 2011

(grupy IV i V)

16 II1. Justyn, Apologia; Tertulian, Apologetyk
23 II2. Orygenes, O zasadach, ks. I, rozdz. I, II, IV – VIII; ks. rozdz. I – III
2 III3. Augustyn, Solilokwia, [w:] Dialogi filozoficzne
4. Augustyn, Wyznania, ks. X, rozdz. 6 – 22; ks. XI – XIII
9 III5. Augustyn, O państwie Bożym, ks. XIV, rozdz. 28; ks. XIX
16 III6. Boecjusz A. M. S.,O pocieszeniu, jakie daje filozofia
23 III7. Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie,[w:] Pisma teologiczne, t. I
30 III8. Anzelm z Canterbury, Proslogion
6 IV9. Abelard, Przedmowa do Tak i Nie, [w:] Pisma wybrane, t. II
13 IV10. Grosseteste, O świetle, w: M. Boczar, Grosseteste
20 IV11. Bonawentura, Droga duszy do Boga, w: Antologia mistyków franciszkańskich, t. I
święta---------------------PASCHA-------------------
4 V12. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, kw. 1, 2, 5
13. Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie
11 V14. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, kw. 75, 76
18 V15. Jan Duns Szkot, Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, [w:] Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych lub wybór jego tekstów [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku;
a ponadto: test zaliczeniowy
25 V16. Mistrz Eckhart, Kazania, kaz. 2,12, 16b, 21, 40, Poznań 1986
1 VI17. Ockham, wybór tekstów [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku
sesja---------------------ESCHATON-------------------

strona główna

kalendarz medievalny 2011 (grupy IV i V)

materiały

wyniki sprawdzianu styczen-2012


teksty do ściągnięcia:

I semestr

II semestr