FILOZOFIA STAROŻYTNA i ŚREDNIOWIECZNA

IF UWwyniki sprawdzianu - styczeń 2011 - u M. Trepczyńskiego

leggenda

 1. Fajdros
 2. Fedon
 3. Państwo
 4. List VII
 5. Timajos
 6. Metafizyka
 7. O duszy
 8. Etyka Nikomachejska
 9. Epikur, List do Menoikeusa
 10. Epiktet, Diatryby i Encheiridion
 11. Sekstus, Zarysy Pirrońskie
 12. Filon, O stworzeniu świata
 13. Plotyn, Enneady (wymagane fragmenty)


wyniki

Lektury kryjące się pod poniższymi numerkami należy zaliczyć na dyżurach AG (po poinformowaniu MT) lub MT. Gratulacje dla Pani Sandy, Pani Magdy i Pana Adama.

RB 3, 6, 11
SC 1, 2, 6, 9, 11
PD 4,8
AG 6, 8, 12
AGi 6, 8, 12
KG 7
NH 2, 3, 7, 9
KKa 1, 2, 6, 8, 10
AK -
GK 6, 8
KKlu 1, 4, 6, 7
KKo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13
MK jeszcze nie
BM 3, 6, 7
WM 7
AM jeszcze nie
MM 1, 3, 4
SM -
KN 9
APa 6
APie 4
MP -
DS 3, 4, 6, 7
3,7
BW 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13

strona główna

kalendarz medievalny 2011 (grupy IV i V)

materiały

wyniki sprawdzianu styczen-2012


teksty do ściągnięcia:

I semestr

II semestr