Magdalena Trepczyńska

szkolenia–warsztaty–treningi


profil | partnerzy | aktualności

profil

 

O mnie

Jestem psychologiem, trenerem umiejętności społecznych, trenerem efektywnego uczenia się. Prowadzę szkolenia i konsultacje dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Dorosłych szkolę z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia. Moje szkolenia są nastawione na ćwiczenie powyższych umiejętności w sytuacjach zawodowych i prywatnych. Podczas szkoleń zwracam szczególną uwagę na ćwiczenie umiejętności, dostosowywanie programu do potrzeb uczestnika i przekazywanie praktycznych wskazówek.

Prowadzę także warsztaty umiejetności wychowawczych dla rodziców. Podczas warsztatów dzielę się moim doświadczeniem związanym z byciem rodzicem, pomysłami, które wypracowałam pracując z dziećmi i młodzieżą oraz moją wiedzą psychologiczną i trenerską. Każdy warsztat jest skoncentrowany na ćwiczeniu konkretnych, przydatnych w wychowywaniu dziecka umiejętności oraz na wymianie doświadczeń.

Dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat prowadzę warsztaty stymulujące rozwój pamięci, logicznego i twórczego myślenia (Akademia Małego Geniusza) oraz treningi wspierające naukę czytania (Tekstożerca). Natomiast dzieciom od 11 r.ż. oraz młodzieży przekazuję wiedzę i umiejętności związane z efektywnym uczeniem się. 

Od 2009 roku moje warsztaty, szkolenia i treningi organizuję we własnym zakresie lub we współpracy z innymi firmami i instytucjami. Do współpracy zapraszam często specjalistów z innych lub pokrewnych dziedzin.

 

Magdalena Trepczyńska

 

Zespół

Anna Pucz - pedagog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski). Dwudziestoletni staż pracy pedagogicznej. Ponad to instruktor (BLS/AED Instructor)  Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym także przejawiającą różnorodne zaburzenia zachowania (17 lat pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, organizowanie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w szkole podstawowej)      

Praca  z młodzieżą akademicką (min. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów)

Współpraca z fundacją - konsultacje dotyczące programów edukacyjnych, redagowanie artykułów związanych z edukacją.

Pani Anna prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu technik efektywnego uczenia się, warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz kursy pierwszej pomocy.

Maria Gąsiorowska psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszwskiego), pracuje z dziećmi i młodzieżą od 10 lat, swoją wiedzę poszerzała i aktualizowała  podczas konferencji i szkoleń z zakresu efektywnego nauczania.

Zajmuje się diagnozą i rozwijaniem zdolności intelektualnych u dzieci i młodzieży, popularyzuje nowatorskie metody kształcenia  pamięci, stworzyła program rozwoju  zdolności psychospołecznych oparty na metodzie bajki terapeutycznej oraz bajki interaktywnej – Bajkolot.

Prowadzi warsztaty rozwijające  zdolności poznawcze, społeczne oraz inteligencję emocjonalną.

Swoją wiedzę dotyczącą przyswajania informacji wykorzystuje ucząc dzieci angielskiego indywidualne i grupowo metodami aktywizującymi.

Niezbędną do pracy z dziećmi energię czerpie z obserwacji ich postępów i tego jak radzą sobie z postawionymi na ich drodze problemami.

Rozwojem dzieci interesuje się również z pobudek osobistych, gdyż dziecięcy świat pasjonuje ją prywatnie jako mamę.

Maria w ramach naszej współpracy prowadzi Akademię Małego Geniusza, Techniki Efektywnego uczenia się oraz Hipernous-trening nadintelektu.

Dorota Kuciej - od lat interesuje się wizażem i stylizacją,  ukończyła Europejską Szkołę Stylizacji Select (2008), brała udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych dla firmy Rittal Polska, współpracowała z fotografką Edytą Ćmikiewicz (Satynowe Studio) oraz wizażystką Anną Kołygą przy realizacji teledysku Pinnaweli (Natalii Przybysz) „Indiana”.

Prowadzi indywidualne lekcje wykonywania makijażu. Doradza swoim klientkom m.in. w zakresie kolorystyki oraz doboru makijażu do okoliczności. Ponadto wykonuje makijaże wieczorowe i ślubne. Jest właścicielką salonu fryzjersko-kosmetrycznego Piękny Brzeg. Dorota prowadzi częśc szkolenia "10 kroków skutecznej autopromocji- warsztat komunikacji dla kobiet".


Marcin Trepczyński jest z wykształcenia prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji UW) i filozofem (Instytut Filozofii UW), od 2013 r. doktorem filozofii (UW). Od kilku lat prowadzi zajęcia z filozofii. Naukowo zajmuje się badaniem ścieżek myślenia, filozofią i teologią średniowieczną, filozofią włoską oraz ontologiami różnych sfer życia.

Jest wykładowcą Uniwersytetu Otwartego UW (zajęcia "Argumentacja i krytyczne myślenie" i "A co to jest metafizyka?"). W IF UW prowadził ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz wspólnie z dr Lucyną Juśkiewicz seminaria "Heretycy i rewolucjoniści. Nowożytna myśl niepokorna", "Wokół Spinozy" i "Kocioł medei. Renesansowe źródła myśli nowożytnej", zaś w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zajęcia pt. "Filozofia nowożytna" i "Analiza filozoficzna III". Współorganizował i prowadził konferencje: "Piknik z reneseansem" (2009), "Pałace pamięci. Ars memoriae w dobie internetu" (2010), "Piknik z renesansem II" (2011) i "Contra errores Romanorum" (2011). Artykuły naukowe publikuje głównie w "Edukacji Filozoficznej", "Studiach Antycznych i Mediewistycznych" i "Filozofii Nauki".

Ponadto pracuje jako redaktor książek i czasopism, a czasem dziennikarz. Prowadzi kilka serwisów internetowych oraz własną firmę wydawniczą Campidoglio.
 

Od czasu do czasu popularyzuje filozofię i logikę, m.in. biorąc udział w "labiryntach filozoficznych". Pierwsze szkolenie z argumentacji logicznej przeprowadził z uczniami Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie; tematykę tę miał też okazję przećwiczyć z żołnierzami w Akademii Obrony Narodowej.

Znajomość argumentacji logicznej docenił po raz pierwszy, gdy wykorzystał ją podczas praktyki w kancelarii adwokackiej, gdzie formułował pisma procesowe, wskazując na błędy w argumentacji strony przeciwnej.

Marcin Trepczyński prowadzi szkolenie Argumentacja i krytyczne myślenie w sytuacjach zawodowych.

 

Oferta

dla dorosłych

szkolenia i warsztaty

 •     szkolenia dla firm -  szyte na miarę
 •     10 kroków skutecznej autopromocji - warsztat komunikacji dla kobiet
 •     Jak przyjmować krytykę i formułować negatywne opinie?
 •     warsztaty umiejętności rodzicielskich

szkolenia indywidualne

 •     Ja i moje dziecko - spotkania z psychologiem, których celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych
 •     Mój czas na rozwój - indywidualne spotkania z trenerem umiejętności społecznych


dla dzieci

warsztaty

 •     Tekstożerca
 •     Akademia Małego Geniusza
 •     Techniki efektywnego uczenia się
 •     Złość-smutek-euforia


zajęcia indywidualne

 •     Techniki efektywnego uczenia się


 

 

 

 

 

 

Magdalena Trepczyńska szkolenia–warsztaty–treningi
naszestrony.eu/magdalena | magda.trepczynska@wp.pl | 880 601 409

(C) Magdalena Trepczyńska 2011