Marcin Trepczyński PhD

assistant professor at the Institute of Philosophy
University of Warsawteaching

2014/2015Lectures-workshop “A co właściwie istnieje? Wykłado-warsztaty z ontologii” (“And what actually exists?”) – III trimester – 30 h, IF/OU.
2014/2015History of philosophy (lecture) – 30 h [for italian philology studies], Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2014/2015History of ancient philosophy (classes) – 30 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2014/2015Lectures “A co to jest metafizyka? (wielka podróż od starożytności, przez Kabałę i kartezjanizm, po wiek XX)” (“And what is metaphysics?”) – I trimester – 30 h, IF/OU.
2013/2014Workshop and lectures “Argumentacja i krytyczne myślenie” (“Argumentation and critical thinking”) – III trimester – 30 h, IF/OU.
2013/2014Lectures “A co to jest metafizyka? (wielka podróż od starożytności, przez Kabałę i kartezjanizm, po wiek XX)” (“And what is metaphysics?”) – I trimester – 30 h, IF/OU.
2013/2014Workshop and lectures “Argumentacja i krytyczne myślenie” (“Argumentation and critical thinking”) – I trimester – 30 h, IF/OU.
2012/2012Lectures “A co to jest metafizyka? (wielka podróż od starożytności, przez Kabałę i kartezjanizm, po wiek XX)” (“And what is metaphysics?”) – I trimester – 30 h, IF/OU.
2012/2012Workshop and lectures “Argumentacja i krytyczne myślenie” (“Argumentation and critical thinking”) – I trimester – 30 h, IF/OU.
2011/2012Lectures “A co to jest metafizyka? (wielka podróż od starożytności, przez Kabałę i kartezjanizm, po wiek XX)” (“And what is metaphysics?”) – II trimester – 30 h, IF/OU.
2011/2012Workshop and lectures “Argumentacja i krytyczne myślenie” (“Argumentation and critical thinking”) – II trimester – 30 h, IF/OU.
2012Course of negotiation and critical thinking in The Academy of National Defence – 9 h.
2011/2012History of ancient philosophy (classes) – 30 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2011/2012Seminar “Heretycy i rewolucjoniści. Nowożytna myśl niepokorna” (“Heretics and revolutionists. The modern defiant thought”), together with dr L. Juśkiewicz – 60 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2010/2011History of medieval philosophy (classes, 2 groups) – 60 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2010/2011Seminar “Wokół Spinozy” (“Around Spinoza”), together with dr L. Juśkiewicz – 60 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.
2009/2010Modern philosophy, conversatory – 24 h, University of Social Sciences and Humanities.
2009/2010Philosophical analysis, conversatory – 30 h, University of Social Sciences and Humanities.
2009/2010Lectures “Kocioł Medei. Renesansowe źródła myśli nowożytnej” (“Medea's boiler. Renaissance sources of modern thought”, together with dr L. Juśkiewicz – 60 h, Institute of Philosophy, University of Warsaw.