Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Karolina J. Dudek, Agata Szydłowska (red.)

Stan Rzeczy 23 – Kultura designu

Gdyby było to możliwe, przedmiotom i innym zaprojektowanym obiektom nie zadalibyśmy pytania o to, jakie są, lecz co umożliwiają i – siłą rzeczy – co uniemożliwiają. Stół pozwala na spotkanie przy posiłku, a szlaban zapobiega przejazdowi. Tak postrzegany design zawsze będzie uwikłany w sieci relacji między bytami ożywionymi i nieożywionymi. Opowiada o nich i je współtworzy. Jest często niezauważanym, lecz znaczącym elementem nowoczesności, a obecnie współsprawcą zmian klimatycznych i jednocześnie źródłem nadziei na sprawiedliwiej poukładany, bardziej zrównoważony świat.

zobacz więcej

Jerzy Gułkowski, red. A. Górniak i A. Hryniewicka

Trzy wizje paruzji

Niezwykłe dzieło, długo uważane za zaginione, będące erudycyjną i jednocześnie głęboką analizą trzech przedstawień Sądu Ostatecznego. I niezwykły autor, zarazem "Diogenes z Krakowskiego Przedmieścia" i "filozof, opozycjonista, człowiek niepokorny", Jerzy Gułkowski. W monografii pod red. Adama Górniaka i Anny Hryniewickiej znajdujemy zarówno tę bogatą w sensy i spostrzeżenia pracę łączącą klucz biblijny i liturgiczny z filozoficznym, jak i postać samego autora, plastycznie odmalowaną w rozbudowanym wstępie biograficznym, opatrzonym licznymi fotografiami.

zobacz więcej

Roman Chymkowski (red.)

Stan Rzeczy 22 – Powrót metafizyki

Myśleniu metafizycznemu niejeden wyprawiono pogrzeb. Jego śmierć dawno mamy już za sobą, a autorów, którzy ją stwierdzili lub się doń przyczynili, czytamy dziś jak klasyków takich jak Arystoteles czy Kant. Z drugiej strony coraz więcej świadectw empirycznych rejestrowanych przez nauki społeczne wskazuje na powrót myślenia metafizycznego.

zobacz więcej

Öztürk Emi̇roğlu

Historia grup literackich w Turcji

Książka Historia grup literackich w Turcji prof. Öztürka Emi̇roğlu to prawdziwa perełka dla zainteresowanych kulturą Turcji. Jak przekonuje w recenzji prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, jest ona „niezwykle przydatnym i potrzebnym źródłem informacji o tureckiej literaturze i jej nurtach, z którego mogą skorzystać badacze literatur orientalnych, studenci, a także osoby interesujące się literaturą Bliskiego Wschodu, w szczególności Turcji”.

zobacz więcej

Artur Andrzejuk (red.)

Tomizm Konsekwentny

Czym jest tomizm konsekwentny? Jak realizowany jest w poszczególnych częściach filozofii? Jakie metody stosuje i jak się ma wobec innych odmian tomizmu. Książka ta stranowi pierwsze kompendium całościowo odpowiadające na te i inne pytania o kierunek filozoficzny stworzony przez prof. Mieczysława Gogacza.

zobacz więcej

A. Sosnowska, J. Kilias, N. Maslowski, M. Rauszer (red.)

Stan Rzeczy 21 – Socjologia historyczna

Socjologię historyczną interesują raczej proces niż zdarzenie, struktury niż postaci, zależność od ścieżki niż historyczne zwroty. Socjologię historyczną jako nurt badań wyróżniają jej przedmiot oraz charakter: z jednej strony jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej – badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje są ważnym zjawiskiem współczesności.

zobacz więcej

Marta Bucholc, Agata Łukomska (red.)

Stan Rzeczy 20 – Drapieżne tożsamości

Czy żyjemy w czasach „tyranii tożsamości”? Nasze życie prywatne i publiczne wypełnia dążenie do budowania, kształtowania, podtrzymywania, wyrażania, obrony i zachowywania tożsamości. Tożsamość jest pojęciem-totemem naszych czasów. Ale w obszarze namysłu nad tożsamościami zbiorowymi bezkrytycznie dodatnie postrzeganie tożsamości nie jest wolne od ryzyka. W tym numerze jako punkt wyjścia do określenia tego ryzyka przyjmujemy neutralne ujęcie tożsamości jako pojęcia „relacyjnego”: tożsamość można mieć tylko wobec i względem kogoś, kto nie jest nami.

zobacz więcej

Agnieszka Lesiczka (red.)

Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 4

Społeczeństwo, gospodarka i polityka, w tym najnowsze wyzwania dla świata. Ponadto języki, kultura i sztuka. Od Afryki, przez Bliski Wschód, po Mongolię, Japonię i Koreę. Czwarta już recenzowana monografia naukowa z cyklu „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem” przedstawia pełną panoramę bieżących zjawisk zaobserwowanych w społeczeństwach Orientu.

zobacz więcej

Robert Pawlik (red.)

Stan Rzeczy 19 – Pomniki

Historia człowieka nierozerwalnie związana jest z próbami utrwalania pamięci. Do tego celu służyły m.in. pomniki, którym poświęcony został niniejszy numer „Stanu Rzeczy”. Do zasług najbardziej godnych upamiętnienia należało zwycięstwo militarne – pokonanie wroga. Od najdawniejszych czasów tworzono wizerunki i wznoszono monumenty triumfujących faraonów, cesarzy, królów. W numerze zastanawiamy się nad charakterystycznym dla epoki nowoczesnej zwrotem od upamiętniania zwycięskich władców do honorowania poległych ofiar, od stawiania pomników heroicznym jednostkom do wznoszenia grobowców anonimowo poległym żołnierzom.

zobacz więcej

Michał Rogalski (red.)

Stan Rzeczy 18 – Herezja

Hairesis z greckiego to tyle co „wybór” lub „rzecz wybrana”. W numerze przyglądamy się klasycznym kontekstom, w których występuje pojęcie herezji, jak i pokazujemy jego istniejące oraz możliwe reinterpretacje. Podejmujemy także praktyczne ćwiczenia z herezji.

zobacz więcej

F. Cain, D. Hüchtker, B. Kleeberg, J. Surman (eds.)

Stan Rzeczy 17 – A New Culture of Truth

This issue of Stan Rzeczy [State of Affairs] examines the changes that have occurred in the epistemic landscapes of Central and Eastern Europe over the past decades. It considers the history of contemporary conflicts in which truth is contested, for example, discussions of “fake news” or “alternative facts.” The contributions address the practical contexts and the embedding of truth claims, while identifying truth figures and truth scenes that could help to understand truth as an operational and functional category. 

zobacz więcej

Tomasz Rawski, Krzysztof Świrek (red.)

Stan Rzeczy 16 – Intelektualiści totalni

Figura intelektualisty totalnego, który przekracza wąskie ramy specjalizacji i autonomicznie wyznacza sobie własne ramy działania, to rewers Weberowskiego specjalisty bez ducha – kogoś, kto do perfekcji opanował wąskie, technicznie zdefiniowane obszary ekspertyzy. Intelektualiści totalni wymykają się logice biurokratycznej, która w XX wieku nabrała kluczowego znaczenia w nauce. Wykraczają poza standard uprawiania nauki w swoich środowiskach i przełamują wzorce kariery naukowej swoich czasów. Ich myślenie nie mieści się w wąskich ramach wyspecjalizowanych dyscyplin.

zobacz więcej

Roman Chymkowski

Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji

To pierwsze w polskiej literaturze całościowe ujęcie relacji między algierską i francuską kondycją postkolonialną. Germaine Tillion, Frantz Fanon, Pierre Bourdieu i Jacques Derrida to główne postaci opowieści o nierównej walce o przetrwanie, o własny język opisujący wywłaszczoną rzeczywistość – mówi o książce Romana Chymkowskiego prof. Marta Bucholc. [bezpłatny ebook do pobrania]

zobacz więcej

Michał Roch Kaczmarczyk (red.)

Stan Rzeczy 15 – “The Polish Peasant” from the Perspective of a Century / „Chłop polski” z perspektywy stulecia

There are not many works to which sociologists owe as much as to The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki. Although a hundred years have passed since the publication of the first two volumes of this extensive book, it remains not only one of the most influential classics of sociology but also a mysterious work, in part forgotten and underutilised. / Niewiele jest dzieł, którym socjolodzy tyle zawdzięczają, co Chłopu polskiemu w Europie i Ameryce Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego. Choć od publikacji pierwszych dwóch tomów tej obszernej pracy minęło już sto lat, pozostaje ona nie tylko kanoniczną pozycją z dziedziny nauk społecznych, lecz także książką tajemniczą, po części zapomnianą i niewykorzystaną.

zobacz więcej

Agnieszka Lesiczka (red.)

Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 3

Język, kultura i sztuka, problemy społeczne i etyczne, koncepcje polityczne od Afryki, przez Bliski Wschód, po Mongolię i Koreę. To już trzecia recenzowana monografia naukowa prezentująca panoramę bieżących zjawisk zaobserwowanych w społeczeństwach Orientu, opisanych przez uczestników kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”.

zobacz więcej

Agata Stasik (red.)

Stan Rzeczy 14 – Przyszłość w naukach społecznych

Przyszłość w naukach społecznych to temat numeru 14 półrocznika naukowego Stan Rzeczy. Autorzy artykułów poruszyli w nim m.in. takie tematy jak: archiwa polskiej futurologii, utrata przyszłości w antropocenie, powrót utopii czy narracje a technologie, a ponadto: Marks o przewidywaniu oraz Czesław Miłosz o przyszłości kultury.

zobacz więcej

Piotr Z. Pomianowski

Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852

UWAGA! Wyróżnienie Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka! Pierwsza książka pokazująca, jak wyglądała praktyka rozwodowa na centralnych ziemiach polskich w XIX po rewolucji, jaką wprowadził dopuszczający rozwody Kodeks Napoleona. Poza analizą przepisów prawa, prezentuje ona podmioty procesu, jego przebieg i podstawy wytaczania spraw rozwodowych, przytaczając wiele cytatów z orzeczeń i zeznań świadków. Ponadto zawiera m.in. charakterystykę rozwodzącej się populacji oraz wykaz wszystkich ok. 2000 spraw rozwodowych, do których dotarł autor (choć dotąd uważano, że było ich kilka lub kilkanaście), a także liczne ilustracje.

zobacz więcej

Matthias Duller, Mikołaj Pawlak (red.)

State of Affairs (Stan Rzeczy) 13

This issue of State of Affairs (Stan Rzeczy), entirely in English, treats about SOCIOLOGY UNDER STATE SOCIALISM / Prezentowany tu numer Stanu Rzeczy, wydany w całości w języku angielskim, poświęcony jest SOCJOLOGII W SOCJALIZMIE.

zobacz więcej

Dawid Lipski

Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja

Monografia ta jest pierwszą próbą zebrania i opracowania materiałów na temat Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie. Coroczne, trzytygodniowe, kursy dla Polonii – odbywające się przez ponad 20 lat – zgromadziły w sumie przeszło 1200 uczestników. Autor przedstawił historyczny obraz działalności Uniwersytetu stworzonego w ramach funkcjonowania Fundacji Jana Pawła II.

zobacz więcej

Agnieszka Lesiczka (red.)

Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 2

Taniec i film, języki i literatura, społeczeństwo i polityka od Afryki, przez Bliski Wschód, po Mongolię, Koreę i Japonię. W drugim już zbiorze artykułów będących owocem kolejnej konferencji naukowej „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem” autorzy przedstawiają bieżące problemy oraz różne aspekty kultury krajów Afryki i Azji.

zobacz więcej

Adam Moniuszko

Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł

Rodzaje sądów, kancelarie i księgi, prawo prywatne i karne, postępowanie przed sądem i sądownictwo polubowne. Do tego bogaty wybór źródeł pozwalający poznać te zagadnienia z pierwszej ręki. Pozycja ta jest doskonałym wprowadzeniem w świat sądownictwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej nie tylko dla studentów prawa i historii, lecz dla każdego, kto interesuje się historią Polski i Litwy. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest bezpłatnie. Aby ją pobrać, wystarczy wejść w szczegółowy opis i kliknąć w link.

zobacz więcej

Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati (red.)

State of Affairs (Stan Rzeczy) 12

This issue of State of Affairs (Stan Rzeczy), entirely in English, treats about RELATIONAL SOCIOLOGY / Prezentowany tu numer Stanu Rzeczy, w całości w języku angielskim, poświęcony jest SOCJOLOGII RELACYJNEJ. /// The relational approach, which has a long tradition and widely differing variants, has reemerged and grown stronger, forming a new, vital movement in the social sciences. ...

zobacz więcej

Łukasz Karpiński

Systemy leksykalno-komunikacyjne

Książka zarówno dla językoznawców, jak i wszystkich zainteresowanych współczesną refleksją nad funkcjonowaniem języka oraz metodami jego analizy. Ewolucja systemów językowych przestaje być wyłączną domeną człowieka. Narzędzia informatyczno-lingwistyczne (bazy danych, translatory maszynowe czy banki danych) stworzyły nowe możliwości w zakresie komunikacji. Autor pokazuje więc, poza osiągnięciami na tym polu lingwistyki w skali makro, także praktyczne rozwiązania, m.in.: uniwersalny model komunikacji językowej, cykl prakseologiczno-inżynieryjny tworzenia leksykograficznych baz danych, modułowy sposób klasyfikacji terminologii, techniki tworzenia definicji oraz propozycję maszynowej analizy statystycznej i modalnościowej tekstów.

zobacz więcej

Mariusz Finkielsztein (red.)

Stan Rzeczy nr 11 – Nuda

Czy nuda może być ciekawa? Czy o nudzie można ciekawie opowiadać? Autorzy numeru 11 półrocznika Stan Rzeczy poświęconego fenomenowi nudy swoimi tekstami pokazują nie tylko, że jest to możliwe, lecz także, że fenomen ten wyznacza bardzo ważne pole badawcze dla humanistyki. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością tego numeru.

zobacz więcej

Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak (red.)

Stan Rzeczy nr 10 – Wędrujące pojęcia

Wedrujące pojęcia... czyli jak pojęcia powstają, jak się przekształcają. Od pojęć dawnych po polskie pojęcie polityki historycznej. Tom otwiera artykuł Jerzego Szackiego na temat stworzonego pod kierunkiem Reinharta Kosellecka w Bielefeld słownika pojęć niemieckiego języka społeczno-politycznego. Zawiera też pożegnanie śp. Pana Profesora w postaci kilku wspomnień.

zobacz więcej

Agnieszka Lesiczka (red.)

Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem

Afrykańska powieść a władza, francuski vs. arabski w  Tunezji, obrazy Judasza we współczesnej literaturze hebrajskiej, demonizacja i idealizacja kobiet w tradycji indyjskiej, dawne naczynia a wczesne pismo chińskie, konflikt japońsko-japoński przed i po Fukushimie, kim są Afro-Turcy, a także historia praw Aborygenów.

zobacz więcej

Łukasz Gołaszewski

Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku

Kolejni proboszczowie parafii knyszyńskiej nie mieli łatwego zadania. Głównym źródłem utrzymania kościoła i służby kościelnej była nadana przed laty dziesięcina. Stale powracał jednak problem: w jakiej formie ją składać? To z kolei wywoływało spory prawne między proboszczami i mieszkańcami.

zobacz więcej

Jakub Motrenko (red.)

Stan Rzeczy nr 9

Czym jest odwaga cywilna? Nonkonformizm w totalitaryzmie. Jak postrzegamy sygnalistów i jak funkcjonuje whistleblowing? Jak przyjaciele pamiętają socjologa-peerelistę Jakuba Karpińskiego? Te i inne pasjonujące tematy - w dostępnym już numerze 9 półrocznika Stan Rzeczy.

zobacz więcej

Agnieszka Lesiczka (red.)

Na Dwóch Kontynentach

Język i polityka, historia i współczesne życie, kobiety i kultura prawna, popkultura w serialach oraz terminologia komputerowa i muzyczna... w kraju łączącym Azję z Europą. „Na dwóch kontynentach” to zbiór esejów, będących zaproszeniem, by od środka poznać Turcję – kraj nie tak daleki, znany wielu Polakom z wycieczek turystycznych, jednak rzadko ukazywany od strony jego współczesnej kultury.

zobacz więcej

Artur Andrzejuk

Modlitwy Gertrudy Mieszkówny

Gertruda, córka króla polskiego Mieszka II, do osobistej modlitwy używała podarowanego jej psałterza. W końcu jednak zaczęła formułować i spisywać własne modlitwy. W ten sposób w języku łacińskim powstał najstarszy, jakim dysponujemy, polski tekst, starszy o ponad wiek od Kroniki Wincentego Kadłubka. Modlitwy te, w przekładzie i opracowaniu prof. Artura Andrzejuka, z przedmową kard. Grocholewskiego i z kolorowymi ilustracjami ze średniowiecznego rękopisu, prezentujemy Państwu w roku jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski i w około 1000 lat od powstania modlitw Gertrudy. Jak napisał we wprowadzeniu prof. Andrzejuk, „te 1000 lat, które minęły, uczą nas, że znikają systemy i ich władcy, giną i powstają na nowo państwa, a ludzka miłość i tęsknota jest zawsze taka sama”.

zobacz więcej

Robert Pawlik (red.)

Stan Rzeczy nr 8

Symbol w społeczeństwie i w sztuce - to główny temat nr. 8 społeczno-kulturalnego półrocznika naukowego Stan Rzeczy. Co o symbolu pisali Vischer i Bourdieu? Czym jest atlas Mnemosyne Warburga? Jak Wind oczytywał Ostatnią wieczerzę Leonarda, a Foucault - obrazy Maneta? Odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźć można w opublikowanych w tym numerze przekładach tekstów wspomnianych klasyków i 11 pasjonujących artykułach.

zobacz więcej

Łukasz Bukowiecki

Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce

Pewnym człowiekiem owładnęła idea, by stworzyć miejski park-muzeum, w którym zamknie i utrwali całą szwedzkość. To nie koniec. Udało mu się zebrać na to fundusze i zrealizować ten niezwykły pomysł. Takie rzeczy tylko w Szwecji? Otóż nie, idea Skasenu, bo o nim mowa, zainspirowała również Polaków. Czy jednak trzymali się oni pierwowzoru? Jak realizujemy tę ideę dzisiaj, gdy muzea na wolnym powietrzu to już nie tylko chatki, ale całe ośrodki, takie jak Rynek Galicyjski? Co za tym wszystkim stało i stoi? O tym wszystkim w fascynujący sposób opowiada Łukasz Bukowiecki, zupełnie odczarowując kojarzące się zazwyczaj z nudą słowo skansen.

zobacz więcej

Piotr Pomianowski, Tomasz Lewiński, Wojciech Kruszyński

Orzecznictwo organów dyscyplinarnych w wybranych zawodach zaufania publicznego

Monografia, stanowiąca zarazem raport z badań, jest podsumowaniem monitoringu obywatelskiego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ProCollegio we współpracy z Fundacją Batorego. Monitoring obejmował lata 2011–2016 i dotyczył następujących zawodów: architekt, biegły rewident, farmaceuta, komornik, kurator sądowy, lekarz weterynarii, lekarz, notariusz, pielęgniarka, rzecznik patentowy.

zobacz więcej

Michał Zembrzuski

Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu

Jak działa umysł? Jakimi wewnętrznymi zmysłami i w jaki sposób się posługuje. Odwołując się do bogatej tradycji, problemami tymi zajął się również tytan intelektualny XIII wieku – św. Tomasz z Akwinu. Na jakim gruncie pracował, jak później interpretowano jego rozwiązania, jak rozwijała się jego koncepcja zmysłów wewnętrznych oraz jakie są jej metafizyczne i teoriopoznawcze konsekwencje, szczegółowo omawia w tej książce Michał Zembrzuski.

zobacz więcej

Piotr Zbigniew Pomianowski

Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”

Książka o pierwszym naukowym czasopiśmie prawniczym na ziemiach polskich. Pokazuje wycinek świata z perspektywy XIX-wiecznych intelektualistów, którzy w Królestwie Polskim przed powstaniem listopadowym podjęli się pionierskiego zadania rozwijania refleksji naukowej nad prawem. Autor drobiazgowo przedstawia różnorodne aspekty tego przedsięwzięcia, m.in. jego program, zaangażowanych w jego realizację ludzi, organizację procesu wydawniczego; poddaje też różnym analizom zawartość treściową kolejnych poszytów.

zobacz więcej

Bogna Kosmulska

Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy

VII wiek był w Europie stuleciem burzliwym i zarazem przełomowym. Najwybitniejszym przedstawicielem patrystyki greckiej i zarazem „najbardziej uniwersalnym umysłem” tego okresu był Maksym Wyznawca. A co ukształtowalo ten umysł? O tym właśnie jest ta książka.

zobacz więcej

Andrzej B. Zakrzewski

Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo

Książka ta stanowi kompendium wiedzy o życiu społeczno-politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pokazuje, jak kształtowało się państwo litewskie, jego organy i urzędy, jak powstawało i funkcjonowało tamtejsze prawo, i wreszcie jak z perspektywy mieszkańców Wielkiego Księstwa wyglądały stosunki z Koroną Królestwa Polskiego. Jej autor, historyk prawa i profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podawane informacje popiera odwołując się do licznych źródeł oraz opracowań. Zarazem jednak wspomniane zagadnienia przedstawia w sposób prosty i przystępny.

zobacz więcej

Adam Moniuszko

Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie

Spory prawne zajmowały poczesne miejsce w życiu typowego szlachcica. Pamiętniki, akta prawno-majątkowe, czy sylwy szlacheckie wypełnione są wzmiankami o konfliktach, procesach, wyrokach i ugodach. Skłonność do występowania na drogę procesową – a niekiedy wręcz pieniactwo – stanowią jedną z immanentnych cech szlacheckiej mentalności i kultury prawnej. Znaczenie tego aspektu życia prywatnego i publicznego nie w pełni jeszcze zostało odzwierciedlone w stanie badań nad sądownictwem, a zwłaszcza postępowaniem sądowym w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

zobacz więcej

Marcin Trepczyński

Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu

Książka prezentuje nowatorskie podejście do badania tekstów dawnych myślicieli. Koncentruje się nie na rezultatach myślenia, lecz na tym, jak się do tych rezultatów dochodzi. Zawarte w nich dane historyczne oraz analizy często mało znanych tekstów Alberta Wielkiego i jego słynnego ucznia Tomasza z Akwinu pokazują, co kształtowało myślenie tych dwóch dominikanów, w jaki sposób prowadzili oni swoje rozumowania oraz jak ich zdaniem należało prowadzić myśl w takich dziedzinach jak nauki o przyrodzie czy teologia objawiona. Wśród wielu zagadnień w książce zostają podjęte m.in. kwestie: naukowości teologii i metody tej dyscypliny, wykraczania w tej dziedzinie poza powszechnie przyjęte reguły logiczne oraz problemu ze stosowaniem indukcji w przyrodoznawstwie.

zobacz więcej

G. Rogowska, M. Trepczyński (red.)

Piknik z filozofią włoską

Książka stanowi atrakcyjnie namalowaną panoramę mało znanej w Polsce włoskiej myśli filozoficznej od końca renesansu po czasu współczesne. Dzięki zawartym w niej artykułom naukowym, krótkim „przekąskom”, a także barwnym esejom czytelnik ma szansę poznać, co nurtowało włoskich myślicieli przez ostatnie 400 lat oraz jaką rolę odegrali oni w kulturze europejskiej.

zobacz więcej

M. Janocha et al. (red.)

Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność

Ikony, architektura i duch sztuki bizantyńskiej, a do tego ich związki ze sztuką Zachodu oraz bizantyńskie renesansy - to tylko niektóre tematy podjęte w książce Bizancjum a renesansy, obejmującej 32 artykuły polskich i zagranicznych bizantynistów oraz aż 186 kolorowych ilustracji pochodzących z prywatnych zbiorów.

zobacz więcej

G. Rogowska, M. Trepczyński (red.)

Piknik z renesansem

Renesansowa feministka, kupieckie inspiracje Machiavellego, pomysły polityczne na przykładach Florencji i Miasta Słońca, wszechświat wg Bruna, lozoa napojona Platonem i sztuką, a także... magia, astrologia i hermetyzm. Te i inne wątki pełnej niespodzianek myśli renesansu proponujemy w formie pikniku – sześciu artykułów, dwóch przekładów i dwunastu „przekąsek”, po których niestety... ma się ochotę na jeszcze.

zobacz więcej

O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński (red.)

Pamięć w dobie internetu

Czym jest pamięć i przypominanie, jakie ma znaczenie dla wspólnot i jednostek, jak działają techniki zapamiętywania, jak na pamięć wpłynęło pismo, a jak komputeryzacja i internet, jak ratować pamięć, co warto pamiętać, a co lepiej trzymać na serwerze, wreszcie: jak pamięć może z internetem współpracować – tym wszystkim zajęli się autorzy zamieszczonych w tej książce artykułów.

zobacz więcej