o wydawnictwie

profil

Campidoglio (wł. Kapitol) to wydawnictwo naukowe, działające na rynku od 2011 r.

Campidoglio wydaje recenzowane monografie naukowe oraz zbiory artykułów naukowych, a także od 2015 r. wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego półrocznik naukowy Stan Rzeczy.

Zakres tematyczny wydawanych publikacji obejmuje humanistykę i nauki społeczne. Dotychczas wydawane były publikacje przede wszystkim z zakresu: historii filozofii, historii prawa, orientalistyki oraz – reprezentowanej przez kolejne numery Stanu Rzeczy – socjologii o profilu humanistycznym.

miejsce w środowisku naukowym

Książki wydawane w Campidoglio cieszą się uznaniem w środowisku naukowym, dzięki czemu stale rozwija ono współpracę z przedstawicielami różnych ośrodków naukowych. Istotne miejsce w środowisku naukowym wiąże się też ze współpracą z Redakcją czasopisma naukowego Stan Rzeczy.

Autorami wydawanych publikacji są zazwyczaj Profesorowie i Doktorzy wiodących polskich uczelni.

współpraca z księgarniami

Campidoglio współpracuje stale z księgarniami naukowymi oraz księgarniami nastawionymi na rozwój kulturalny, takimi jak: Księgarnia Historyczna (Al. Solidarności), Księgarnia Uniwersytecka Liber, Główna Księgarnia Naukowa Prus, księgarnia Lexicon, księgarnia Tarabuk w Warszawie, Księgarnia Akademicka w Krakowie, Księgarnia Przy Fredry w Poznaniu, Księgarnia Odkrywcy i Księgarnia Światowid w Łodzi.