Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Łukasz Gołaszewski

Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku

Warszawa 2016

sugerowana cena detaliczna: 33 zł

ISBN: 978-83-938107-6-5 | stron: 252 | oprawa: miękka

zajrzyj do książki


Kolejni proboszczowie parafii knyszyńskiej nie mieli łatwego zadania. Głównym źródłem utrzymania kościoła i służby kościelnej była nadana przed laty dziesięcina. Stale powracał jednak problem: w jakiej formie ją składać? To z kolei wywoływało spory prawne między proboszczami i mieszkańcami.

Prześledzenie historii tych kontrowersji pozwala przyjrzeć się funkcjonowaniu prawa i sądownictwa Rzeczypospolitej z punktu widzenia członków miejskiej społeczności. Dzięki drobiazgowym analizom archiwalnych danych widać na konkretnych przykładach, jak w kolejnych wiekach wyglądały sytuacja ekonomiczna miasta i plebanii, a także łączące je stosunki. Można też poznać historię ulubionego miasta króla Zygmunta Augusta, które z czasem stopniowo podupadało. Analizy te ukazują także wpływ na tę społeczność potopu szwedzkiego, wojny północnej i innych klęsk.

Książka może być więc inspirującą zachętą do spojrzenia na historię z perspektywy miasteczka na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przede wszystkim jednak praca ta jest istotnym wkładem do dziejów prawa i przyczynkiem do badania stosunków między świeckimi i duchowieństwem w dawnej Rzeczypospolitej.

 

Spis treści


Wykaz skrótów     9

Wprowadzenie     11 

Rozdział I
Dzieje dziesięciny w Polsce w średniowieczu i nowożytności     17

Rozdział II
Dzieje parafii i sporów o dziesięciny    55

Rozdział III
Przesłanki i mechanizmy konfliktów o dziesięciny w Knyszynie     91

Rozdział IV
Mieszczanie knyszyńscy i ich sytuacja ekonomiczna      149

Podsumowanie     221

Źródła i bibliografia     225

Streszczenie     239

Summary     245zobacz wszystkie książki