Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Piotr Pomianowski, Tomasz Lewiński, Wojciech Kruszyński

Orzecznictwo organów dyscyplinarnych w wybranych zawodach zaufania publicznego

Warszawa 2016

sugerowana cena detaliczna: 0 zł

ISBN: 978-83-938107-5-8 | stron: 203 | oprawa: miękka


Monografia, stanowiąca zarazem raport z badań, jest podsumowaniem monitoringu obywatelskiego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ProCollegio we współpracy z Fundacją Batorego. Monitoring obejmował lata 2011–2016 i dotyczył następujących zawodów: architekt, biegły rewident, farmaceuta, komornik, kurator sądowy, lekarz weterynarii, lekarz, notariusz, pielęgniarka, rzecznik patentowy.

Publikacja zawiera omówienie ikrytyczną analizę treści orzeczeń wydanych przez organy poszczególnych samorządów zawodowych, przede wszystkim sądy dyscyplinarne orzekające wprzedmiocie odpowiedzialności za naruszenie prawa ietyki wzwiązku zwykonywaniem zawodu.

Podstawowym walorem tego opracowania jest zebranie iudostępnienie orzeczeń, które nie były dotychczas publikowane. Ich uzyskanie wtrybie dostępu do informacji publicznej wwielu przypadkach wymagało przeprowadzenia postępowań przed sądami administracyjnymi.

Publikacja może być przydatna dla uczestników postępowań przed sądami dyscyplinarnymi, osób wykonujących zawody zaufania publicznego, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Publikacja bezpłatna, dystrybuowana w formie drukowanej i elektronicznej przez stowarzyszenie ProCollegio oraz Fundację Batorego.zobacz wszystkie książki