Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Łukasz Karpiński

Systemy leksykalno-komunikacyjne

Warszawa 2017

sugerowana cena detaliczna: 34,50 zł

ISBN: 978-83-65900-04-3 | stron: 315 | oprawa: miękka

zajrzyj do książki


Książka zarówno dla językoznawców, jak i wszystkich zainteresowanych współczesną refleksją nad funkcjonowaniem języka oraz metodami jego analizy. Ewolucja systemów językowych przestaje być wyłączną domeną człowieka. Narzędzia informatyczno-lingwistyczne (bazy danych, translatory maszynowe czy banki danych) stworzyły nowe możliwości w zakresie komunikacji. Autor pokazuje więc, poza osiągnięciami na tym polu lingwistyki w skali makro, także praktyczne rozwiązania, m.in.: uniwersalny model komunikacji językowej, cykl prakseologiczno-inżynieryjny tworzenia leksykograficznych baz danych, modułowy sposób klasyfikacji terminologii, techniki tworzenia definicji oraz propozycję maszynowej analizy statystycznej i modalnościowej tekstów.

 

SPIS TREŚCI


Prolegomena    9

 

I. Założenia heurystyczne    11

 

II. Wielki, złożony system leksykalno-komunikacyjny    33

 

III. Ewolucja modeli (meta)językowych    43

3.1. Geneza i klasyczne podstawy     43

3.2. Struktura gramatyk porównawczych    50

3.3. Funkcjonalne systemy komunikacyjne    57

3.4. Modele endo- i egzocentryczne: generatywizm i kognitywizm     76

3.5. Ekstralingwistyczny model języka: dyskurs     94

 

IV. Uniwersalia wydarzenia komunikacji językowej     107

4.1. Efektywność klas komunikowania     107

4.2. Komunikacja specjalistyczna    119

4.3. Ekstralingwistyczny model komunikacji językowej    129

 

V. Inżynieryjno-prakseologiczne procesy tworzenia lingwistycznych baz danych     149

5.1. Założenia projektowe    149

5.2. Miarodajność korpusu tekstowego    156

5.3. Mikrostruktura bazy i leksykonu    162

5.4. Model modułowej klasyfikacji terminologii    166

5.5. Pole terminologiczne a definiowanie przestrzenne i parametryczne    172

5.6. Generowanie produktu i aktualizacja danych    186

 

VI. Maszynowa analiza statystyczna i modalnościowa    189

6.1. Program analizujący teksty: Pantext    189

6.2. Treść raportu z przebiegu analizy    196

 

VII. Inteligencja komunikacyjna maszyn    255

 

Zakończenie    263

 

Bibliografia    267

Indeks haseł    285

 

Załączniki    293

Załącznik 1. Kontekstowa analiza komunikatu     293

Załącznik 2. Przykład modelu dydaktycznego: anizotropowy model pamięci     296

Załącznik 3. Podejście informatyczne vs. ekologiczne – eksperyment.    297

Załącznik 4. Ankieta preferencji leksykograficznych    302Zamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.zobacz wszystkie książki