Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Agata Stasik (red.)

Stan Rzeczy 14 – Przyszłość w naukach społecznych

Warszawa 2018

sugerowana cena detaliczna: 15 zł

ISBN: ISSN 2083-3059 | stron: 328 | oprawa: miękka


Przyszłość w naukach społecznych to temat numeru 14 półrocznika naukowego Stan Rzeczy. Autorzy artykułów poruszyli w nim m.in. takie tematy jak: archiwa polskiej futurologii, utrata przyszłości w antropocenie, powrót utopii czy narracje a technologie, a ponadto: Marks o przewidywaniu oraz Czesław Miłosz o przyszłości kultury.

„Nie brakuje (...) chętnych do mówienia o przyszłości. W takim stłoczeniu socjologom i socjolożkom niełatwo nakłonić innych, żeby usłyszeli” – pisze we wstępie red. numeru Agata Staszik. „W tym numerze „Stanu Rzeczy” (...) [p]o pierwsze, nasłuchujemy różnych głosów mówiących o przyszłości, starając się zrozumieć, dokąd chcą nas doprowadzić i w jakie relacje wchodzą ze sobą nawzajem. Po drugie, wracamy do pytania: jak socjologia może mówić o przyszłości własnym głosem – i dlaczego inni mieliby zechcieć jej słuchać?”.

 

Spis rzeczy


/9   Agata Stasik – Jaka przyszłość w naukach społecznych? Jakie nauki społeczne w przyszłości?

 

/15   PRZYSZŁOŚĆ W SOCJOLOGII

/17   Kazimierz Krzysztofek – Prévoir – Savoir – Pouvoir czyli od przewidywania do wiedzy i władzy

/41   Lucas Becht, Piotr Filipkowski – Ćwiczenie wyobraźni socjologicznej: polska futurologia naukowa lat 70. XX wieku

 

/71   PRZYSZŁOŚĆ W KULTURZE

/73   Ilja Naumenko – Obrazy przyszłości

/89   Mikołaj Golubiewski – Disco imperiów. Czesław Miłosz i przyszłość kultury

 

/107   PRZYSZŁOŚĆ W ANTROPOCENIE

/109   Ewa Bińczyk – Utrata przyszłości w epoce antropocenu

/135  Monika Stobiecka – Nomadyczne dziedzictwo. O migracjach rzeczy w przyszłość

 

/155   PRZEWIDYWANIE I UTOPIE

/157   Agata Stasik – Narracje o przyszłości a projektowanie innowacji – perspektywa studiów nad nauką i technologią

/179   Adrian D. Wesołowski – Nadchodzi rewolucja! Krytyka pop-naukowych prób przewidywania przyszłości

/203  Krzysztof Świrek – Karol Marks i problem przyszłości

/227  Dariusz Brzeziński – Renesans myślenia utopijnego i drogi jego transformacji w teorii społecznej początku XXI wieku

 

/249   RECENZJE

/251  Agata Dembek – Za czym tęsknimy?: Zygmunt Bauman, Retrotopia

/259   Maciej Kassner – Jensa Beckerta zaczarowany świat kapitalizmu: Jens Beckert, Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics

/273  Krzysztof Pietrowicz – Katalog ludzkiej bezradności: John Urry, What is the Future?

/279  Paweł Grad – Apokalipsa – i co dalej?: Lech M. Nijakowski, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej

/289  Magdalena Matysek-Imielińska – Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś: Emilia Kiecko, Prz yszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL

 

/297   ROZMOWY O KSIĄŻCE

/299   Lewicowość bez utopii – Rozmowa o książce Krzysztofa Świrka Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy. Streszczenie spotkaniaautorskiego

/303  Michał Warchala – Ideologie, symptomy i polityczna sejsmologia: Krzysztof Świrek, Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy

/315  Krzysztof Świrek – Ani kapitulacja, ani śmierć – odpowiedź na recenzję Michała Warchali

 

/323  ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”

/327  ZAPOWIEDZIZamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • do wartości zamówienia doliczone zostaje 10 zł za przesyłkę (nie dotyczy czasopisma Stan Rzeczy);
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem dot. ochrony danych osobowych.zobacz wszystkie książki