Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Tomasz Rawski, Krzysztof Świrek (red.)

Stan Rzeczy 16 – Intelektualiści totalni

Warszawa 2019

sugerowana cena detaliczna: 15 zł

ISBN: ISSN 2083-3059 | stron: 390 | oprawa: miękka


Figura intelektualisty totalnego, który przekracza wąskie ramy specjalizacji i autonomicznie wyznacza sobie własne ramy działania, to rewers Weberowskiego specjalisty bez ducha – kogoś, kto do perfekcji opanował wąskie, technicznie zdefiniowane obszary ekspertyzy. Intelektualiści totalni wymykają się logice biurokratycznej, która w XX wieku nabrała kluczowego znaczenia w nauce. Wykraczają poza standard uprawiania nauki w swoich środowiskach i przełamują wzorce kariery naukowej swoich czasów. Ich myślenie nie mieści się w wąskich ramach wyspecjalizowanych dyscyplin.

Autorzy artykułów zebranych w tym numerze "Stanu Rzeczy" przyglądają się intelektualistom totalnym zarówno w perspektywie ogólnej i pojęciowej, jak i przez pryzmat poszczególnych strategii i biografii. Zastanawiają się, gdzie – skoro nie w dostarczaniu wiedzy eksperckiej i proponowaniu praktycznych rozwiązań – leży wartość ich pozycji naukowej. Odsłaniają specyfikę funkcjonowania intelektualistów totalnych w kontekście wschodnioeuropejskim, naświetlając różnice względem Zachodu. Autorzy otwierają też dyskusję dotyczącą kryzysu figury intelektualisty w ogóle oraz pytają o sensy i sposoby społecznego zaangażowania intelektualistów. Wreszcie, sięgają do historii myśli społecznej, by sproblematyzować intelektualistów totalnych przełomu XIX i XX wieku jako architektów odważnych, dalekosiężnych i kompleksowych odpowiedzi na konkretne kryzysy wpisane w ideę nowoczesności. 

Tom uzupełniają rozmowy o książkach, czyli recezje i relacje ze spotkań organizowanych przez Redakcję poświęconych pracom polskich humanistów i badaczy.

 

SPIS TREŚCI

 

9/    WPROWADZENIE

11/    Tomasz Rawski, Krzysztof Świrek – Intelektualiści totalni – między dominacją a krytyką

25/    DIALEKTYKA URZECZOWIENIA

27/    Krzysztof Świrek – Urzeczowienie, fetyszyzm i praca intelektualna

69/    Stanisław Chankowski – Co wiedzieć powinien ten, który powinien wiedzieć? O warunkach możliwości niekonwencjonalnej praktyki naukowej w nowoczesności

 

103/    TOTALNOŚCI PERYFERYJNE

105/    Katarzyna Roman-Rawska –  Trzy wymiary totalności. Twórczość Lidii Ginzburg

125/    Dominika Kaniecka – W obronie jedności kultury bośniackiej. Ivan Lovrenović –  intelektualista totalny z Sarajewa

145/    Jan Olaszek – „Harcownik w świecie zawodowców”. Roman Zimand jako badacz literatury i pisarz polityczny

183/    MIĘDZY REWOLUCJĄ A RESTAURACJĄ

185/    Iwona Młoźniak – Deleuze’a i Foucaulta wizje filozofii albo o dwóch strategiach zaangażowania w polu akademickim

205/    Jacek Zych – Śmierć intelektualisty. Nareszcie!

235/    Jan Kozubowski – Intelektualiści totalni jako przedstawiciele inteligencji – teoria warstwy „względnie oderwanej” Karla Mannheima

 

261/    NOWE POCZĄTKI

263/    Jacek Migasiński i Marek Pokropski – Edmund Husserl i filozofia radykalnego początku

287/    Dariusz Brzeziński – Myśl ponad granicami: interdyscyplinarność i innowacyjność twórczości Georga Simmla

305/    Andrzej Waśkiewicz – Przychylność rzeźnika. Wizja ładu stowarzyszeniowego Edwarda Abramowskiego

 

323/    ROZMOWY O KSIĄŻCE

325/    Adam Lipszyc – Bajki dla deleuzjanistów: Michał Pospiszyl, Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm

339/    Michał Rogalski – Wołanie o redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, Listy. Warszawa. Paryż. Boston; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, Listy 1957–2007; Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego)

355/    Zmiana w Kościele – Rozmowa o książce Michała Rogalskiego Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki. Relacja ze spotkania autorskiego

359/    Tomasz Herbich – Nowoczesność i zbawienie: Michał Rogalski, Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki

373/    Pocałunek śmierci – Rozmowa o książce Romana Chymkowskiego Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji. Relacja ze spotkania autorskiego

377/    Marcin Darmas – Niezatarte pręgi: Roman Chymkowski, Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji

 

383/    ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”

387/    ZAPOWIEDZIZamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • do wartości zamówienia doliczone zostaje 10 zł za przesyłkę (nie dotyczy czasopisma Stan Rzeczy);
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem dot. ochrony danych osobowych.zobacz wszystkie książki