Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Marta Bucholc, Agata Łukomska (red.)

Stan Rzeczy 20 – Drapieżne tożsamości

Warszawa 2021

sugerowana cena detaliczna: 15 zł

ISBN: ISSN 2083-3059 | stron: 332 | oprawa: miękka


Czy żyjemy w czasach „tyranii tożsamości”? Nasze życie prywatne i publiczne wypełnia dążenie do budowania, kształtowania, podtrzymywania, wyrażania, obrony i zachowywania tożsamości. Tożsamość jest pojęciem-totemem naszych czasów. Ale w obszarze namysłu nad tożsamościami zbiorowymi bezkrytycznie dodatnie postrzeganie tożsamości nie jest wolne od ryzyka. W tym numerze jako punkt wyjścia do określenia tego ryzyka przyjmujemy neutralne ujęcie tożsamości jako pojęcia „relacyjnego”: tożsamość można mieć tylko wobec i względem kogoś, kto nie jest nami.

Co to znaczy w świecie społecznym? To, że każde „my” i każde „poczucie my” odzwierciedlające wykształcenie się tożsamości grupowej może zaistnieć jedynie na gruncie uznania, że ktoś do owego „my” nie należy – nie jest „swój”, bo nie jest taki jak my. Tożsamość implikuje inność. Inność zaś może prowadzić do wyobcowania, wykluczenia i wrogości posuniętej aż do potrzeby pełnej pozbycia się obcego.

Tożsamości, które dla swego zabezpieczenia wymagają radykalnej eliminacji obcego, Arjun Appadurai określił jako „drapieżne”. Drapieżna tożsamość, odnosząc się do inności i obcości, skazuje ją zarazem na unicestwienie. Autorki i autorzy tekstów, które złożyły się na niniejszy numer „Stanu Rzeczy”, pochylają się nad warunkami i mechanizmami powstawania drapieżnych tożsamości w polityce wielkiej i małej, w ruchach społecznych i w planowaniu przestrzeni, w relacjach między większościami i mniejszościami, w komunikacji medialnej, ucyfrowionej i nie. Jako tło dla zrozumienia niektórych źródeł drapieżności publikujemy tekst Hansa Joasa poświęcony drapieżnym zakusom polityki na religię oraz wywiad, w którym rozmówcy śledzą przejawy drapieżności w świecie akademickim i poszukują sposobów zaradzenia jej.

 

 

SPIS TREŚCI

 

/9  WPROWADZENIE

/11  Marta Bucholc, Agata Łukomska – Nie być drapieżnikiem?

/17  TOŻSAMOŚĆ DRAPIEŻCY

/19  Michał Nawrocki – Drapieżcze tożsamości i populistyczna communitas. Immunitarne konstruowanie wspólnoty w prawicowych dyskursach populistycznych

/47  Radosław Kossakowski – Outsider w procesie cywilizowania. Wokół tożsamości kibiców piłkarskich

/77  DRAPIEŻCA I OFIARA

/79  Marta Rawłuszko – Podręczne mniejszości, skryte kolaborantki, prawdziwi Polacy

/111  Łukasz Rozwadowski – Inność w sporze o gender. Analiza kulturoznawcza

/137  UWAGA: POLUJĄ!

/139  Urszula Jarecka, Paweł Fortuna – „Rasa drapieżców” w cyberświecie. Wstęp do analizy zjawiska

/173  Jan Radomski – Greta Thunberg – obraz aktywistki i strategie wyciszania stosowane w prawicowych mediach

/203  Marek Krajewski – Miejsce drzew jest w lesie. O miejskiej biofobii

/229  CZYHAJĄC NA SACRUM

/231  Michał Kaczmarczyk – Teoria społeczna Hansa Joasa jako przesłanie dla współczesności

/239  Hans Joas – Sakralizacja i desakralizacja. Panowanie polityczne i interpretacje religijne

/261  ROZMOWA

/263  Czy można być szczęśliwym profesorem? O przywództwie akademickim rozmawiają Michael D. Kennedy, Anna GizaPoleszczuk i Michał Łuczewski

/283  DYSKUSJE O KSIĄŻCE

/285  Marta Bucholc – O naszość naszą i waszą: Magdalena Środa, Obcy, inny, wykluczony

/301  Michał Rauszer – Lud, honor i władza: Jaśmina Korczak-Siedlecka, Przemoc i honor w ż yciu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

/309  Tomasz Maślanka – Dlaczego zależy nam na rzeczach, których nie potrzebujemy? Czyli materialistyczne utopie w realiach późnego kapitalizmu. Artykuł recenzyjny dotyczący książki Andrzeja Waśkiewicza Ludzie – rzeczy – ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą, a nie dzieląZamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • do wartości zamówienia doliczone zostaje 10 zł za przesyłkę (nie dotyczy czasopisma Stan Rzeczy);
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem dot. ochrony danych osobowych.zobacz wszystkie książki