Przejdź do sekcji z literaturą piękną


A. Sosnowska, J. Kilias, N. Maslowski, M. Rauszer (red.)

Stan Rzeczy 21 – Socjologia historyczna

Warszawa 2021

sugerowana cena detaliczna: 25 zł

ISBN: ISSN 2083-3059 | stron: 359 | oprawa: miękka


Socjologię historyczną interesują raczej proces niż zdarzenie, struktury niż postaci, zależność od ścieżki niż historyczne zwroty. Socjologię historyczną jako nurt badań wyróżniają jej przedmiot oraz charakter: z jednej strony jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej – badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje są ważnym zjawiskiem współczesności.

Pierwszy rodzaj aktywności badawczej nazywany jest mikrosocjologią historyczną, drugi – makrosocjologią historyczną. Pierwsza poszukuje wyjaśnienia konkretnych zjawisk historycznych, np. roli barszczu w dyplomacji kulturalnej II RP, znaczenia fotografowania się dla tożsamości chłopskiej przełomu XIX i XX wieku czy modelu kobiecości w międzywojennych Węgrzech. Proponuje schemat interpretacyjny i przykłada go do danych historycznych – niekoniecznie, choć często źródłowych. Bliska jest historii społecznej. Druga zaś próbuje odpowiedzieć na pytania, skąd się jakieś zjawisko wzięło i jakie okoliczności historyczne złożyły się na jego ukształtowanie. Do takich pytań należą te o genezę wielkich zjawisk nowoczesności, jak kapitalizm i państwo narodowe, oraz te o kształtowanie się zjawisk mniejszej skali, jak systemy edukacyjne czy klasowe.

Myślenie o historii znajduje odbicie w debacie publicznej dotyczącej elit i ludu, klas społecznych, panowania gospodarczego i kulturowego. Także w polskich badaniach socjologicznych częstsze stały się w ciągu ostatnich kilku lat odwołania do historii. W sposób charakterystyczny dla epok niepokoju, przemian światowych hierarchii władzy i sposobów życia szukamy w historii narzędzi do zrozumienia współczesności.

 

SPIS TREŚCI

/7    WPROWADZENIE

/9    Anna Sosnowska – Socjologia historyczna – kluczowa na peryferiach

/29    WYJAŚNIANIE HISTORYCZNE W SOCJOLOGII

/31    Agnieszka Kolasa-Nowak – Perspektywy socjologii historycznej w Polsce. Przeszłość w praktyce badawczej socjologów

/55    Borys Cymbrowski – Socjologia jako nauka o rzeczywistości historycznej. Przeszłość w pracach socjologów niemieckich okresu międzywojennego

/81    Magdalena Nowicka-Franczak – Elity i lud, czyli długa pamięć dyskursu. Perspektywa historyczna w badaniach komunikacji publicznej

/115    Zbigniew Sawiński – Historyczne okoliczności a rzetelność badań

/143    Daniel Płatek – Analityczna socjologia historyczna. Perspektywy dyscypliny

/167    OD FIN DE SIÈCLE DO EPOKI GIERKOWSKIEJ

/169    Andrew Burns – From Medicine to Poison: Discursive Shifts in Nineteenth-Century Opium Advertisements in Small Town Newsprint in the United States

/205    Agata Koprowicz – Nauka patrzenia na siebie. Egofotografie chłopskich czytelników „Gazety Świątecznej” (1881–1905)

/243    Agnieszka Chmielewska – „Propagandowe znaczenie barszczu”. Jedzenie i polska tożsamość kulturowa w okresie międzywojennym

/273    Katalin Fejes – Film, Fashion, and the Modern Woman: Western Cultural Influences in Hungary in the 1930s

/297    Bartosz Matyja – Reformy socjalizmu i porządek klasowy. Normatywna zmiana w Europie Środkowej, 1955–1980

/321    ROZMOWY O KSIĄŻCE

/323    Tomasz Rawski – Ludowa historia Polski. Między krytyką elit a upodmiotowieniem ludu

/331    Mateusz Wyżga – Historia ludowa a historia lokalna Polski

/345    Anna Sosnowska – Rywalizacja Ludowej historii Polski Leszczyńskiego z Dziejami Polski Nowaka i co z tego wynika dla socjologów i historykówZamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • do wartości zamówienia doliczone zostaje 10 zł za przesyłkę (nie dotyczy czasopisma Stan Rzeczy);
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem dot. ochrony danych osobowych.zobacz wszystkie książki