Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Artur Andrzejuk (red.)

Tomizm Konsekwentny

Warszawa 2022

sugerowana cena detaliczna: 49,50 zł

ISBN: 978-83-65900-22-7 | stron: 410 | oprawa: twarda


Czym jest tomizm konsekwentny? Jak realizowany jest w poszczególnych częściach filozofii? Jakie metody stosuje i jak się ma wobec innych odmian tomizmu. Książka ta stranowi pierwsze kompendium całościowo odpowiadające na te i inne pytania o kierunek filozoficzny stworzony przez prof. Mieczysława Gogacza.

Książka pt. Tomizm konsekwentny aktualizuje w myśleniu osób treści umysłowe, którymi rozumny i wolny człowiek usprawnia swój intelekt i wolę w wierności prawdzie i dobru. Ta wierność jest drogą osób do mądrości. Mądre osoby tworzą sapiencjalny (mądrościowy) wymiar kultury, o co upominają się socjologowie i teoretycy kultury. Taka kultura jest szansą osób i narodów, państw i społeczeństw. Natomiast Tomizm konsekwentny jest jakby  nieustannym  apelem,  kierowanym  do  osób,  o  sięganie  do  filozofii i teologii św. Tomasza z Akwinu, które sprawdziły się w służeniu ludziom. Sprawdziła się i wciąż się potwierdza realistyczna filozofia, w której zagad -
nienia i rozwiązania wynikają z trafnego rozpoznawania i ujęcia pierwszych elementów strukturalnych realnego bytu jednostkowego.

Z Przedmowy Mieczysława Gogacza

SPIS TREŚCI

Tomizm konsekwentny jako droga do mądrości. Przedmowa – Mieczysław Gogacz / 7

1. Czym jest tomizm konsekwentny? – Artur Andrzejuk / 11

2. Metafizyka, czyli filozofia bytu – Artur Andrzejuk / 23

3. Teodycea, czyli filozofia Boga – Tomasz P. Stępień / 47

4. Kosmologia, czyli filozofia przyrody – Michał Ziółkowski / 71

5. Epistemologia, czyli filozofia poznania – Michał Zembrzuski / 85

6. Estetyka, czyli filozofia piękna – Michał Zembrzuski / 105

7. Antropologia filozoficzna, czyli filozofia człowieka – Magdalena Płotka / 117

8. Personalizm tomistyczny, czyli teoria osoby i relacji osobowych – Bożena Listkowska / 137

9. Tomistyczna filozofia religii – Izabella Andrzejuk / 167

10. Filozofia moralna, czyli etyka chronienia osób – Izabella Andrzejuk / 189

11. Pedagogika tomistyczna jako filozofia wychowania – Agnieszka Gondek / 205

12. Filozofia społeczna i polityczna – Dawid Lipski / 217

13. Filozofia kultury – Dawid Pełka / 227

14. Tomistyczna teoria prawa – Natalia Herold / 237

15. Tomistyczna etyka życia gospodarczego – Marcin W. Bukała / 251

16. Metody filozofii w tomizmie konsekwentnym – Artur Andrzejuk  / 265

17. Rola historii filozofii w uprawianiu filozofii – Michał Zembrzuski / 277

18. Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu – Krzysztof Bańkowski, Natalia Herold / 287

19. Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej – Michał Zembrzuski / 305

20. Tomizm w nauczaniu Kościoła katolickiego – Marcin Karas / 327

21. Praktyczne zastosowania tomizmu konsekwentnego – Krzysztof Wojcieszek / 343

22. Słownik – Artur Andrzejuk / 355

23. Wskazówki bibliograficzne – Michał Zembrzuski / 367

Posłowie – Artur Andrzejuk / 381

Indeks rzeczowy / 383

Nota o autorach / 389

Tematyczny spis treści / 395Zamów tę pozycję!

Warunki zamówienia:

  • cena jednostkowa - podana powyżej;
  • do wartości zamówienia doliczone zostaje 10 zł za przesyłkę (nie dotyczy czasopisma Stan Rzeczy);
  • wysyłka pocztą w ciągu 9 dni;
  • na podany e-mail zostaje wysłana f-ra VAT.

Aby dokonać zamówienia, wystarczy wypełnić i wysłać następujący formularz (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką):

liczba zamawianych egzemplarzy*

imię i nazwisko zamawiającego*

e-mail kontaktowy*

nr telefonu

adres*

NIP podmiotu, na który będzie wystawiona f-ra*

pełne dane do faktury
(imię i nazwisko lub nazwa, NIP, adres
- proszę uzupełnić jeśli f-ra ma zostać wystawiona na podmiot inny niż zamawiający lub siedziba zamawiającego różni się od podanego adresu)

Proszę dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych.

UWAGA, ochrona przeciw robotom: aby skutecznie się zapisać,
wpisz obok pierwsze 2 litery wyrazu campidoglio:

* Uwaga, kliknięcie przycisku Zamawiam oznacza zarazem wyrażenie zgody na przetwarzanie ewentualnych podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem dot. ochrony danych osobowych.zobacz wszystkie książki