Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Öztürk Emi̇roğlu

Historia grup literackich w Turcji

Warszawa 2022

sugerowana cena detaliczna: 44,50 zł

ISBN: 978-83-65900-23-4 | stron: 178 | oprawa: miękka


Książka Historia grup literackich w Turcji prof. Öztürka Emi̇roğlu to prawdziwa perełka dla zainteresowanych kulturą Turcji. Jak przekonuje w recenzji prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, jest ona „niezwykle przydatnym i potrzebnym źródłem informacji o tureckiej literaturze i jej nurtach, z którego mogą skorzystać badacze literatur orientalnych, studenci, a także osoby interesujące się literaturą Bliskiego Wschodu, w szczególności Turcji”.

Monografia ta przedstawia pełną panoramę grup literackich działających w Turcji od okresu reform w Imperium Osmańskim (tanzimat) do lat 50. XX wieku, w których powstały grupy Hisar i Mavi (Błękit) oraz ruch İkinci Yeni (Druga Nowa). Analizując różne aspekty ich działalności, Autor stara się rozstrzygnąć spór na temat tego, czy grupy te mają cechy ruchów literackich.

 

Spis treści

PRZEDMOWA    7

WSTĘP: TRZY CZYNNIKI, KTÓRE ODEGRAŁY WAŻNĄ ROLĘ W TWORZENIU SIĘ GRUP LITERACKICH    11

I. Wydarzenia historyczne i społeczne    13

II. Nurty polityczne    18

1. Internacjonalizm    19

2. Westernizm    19

3. Osmanizm    20

4. Islamizm    21

5. Turkizm    22

6. Marksizm    23

III. Periodyki    25

CZĘŚĆ PIERWSZA: GRUPY LITERACKIE OD TANZIMATU DO OKRESU REPUBLIKI    29

I. Sporny temat w literaturze tureckiej: prądy i szkoły literackie    30

1. Działanie zgodne z realiami i potrzebami życia społecznego    31

2. Opieranie się na nurtach filozoficznych    31

3. Niski poziom krytyki    32

4. Autentyczność zasad i dzieł    32

5. Jednoczenie się w ramach tego samego rozumienia sztuki i wspólnego światopoglądu    33

6. Rozwijanie dyskursów obejmujących inne dziedziny sztuki    34

7. Uzyskanie charakteru międzynarodowego    34

8. Konsekwencja    35

II. Ogólny pogląd na zjawiska literackie i rozwój języka przed tanzimatem     38

III. Grupy literackie tanzimatu i okresu konstytucyjnego    43

1. Pierwsza grupa literacka w literaturze tureckiej okresu tanzimatu: Encümen-i Şuarâ (Grupa Poetów, 1861)    43

2. Poeci pierwszego pokolenia literatury okresu tanzimatu    45

3. Poeci drugiego pokolenia literatury okresu tanzimatu    47

4. Twórcy pokolenia pośredniego (1880–1895)    48

A. Przywiązani do dawnej literatury    49

B. Między starym a nowym    49

C. Zwolennicy innowacji    50

5. Grupa literacka Servet-i Fünûn (Skarbnica Wiedzy, 1896)    50

A. Czasopismo „Servet-i Fünûn”    50

B. Powstanie grupy literackiej Servet-i Fünûn. Jej przedstawiciele i działalność    53

C. Dezintegracja, zamknięcie czasopisma i rozwiązanie grupy    55

6. Grupa literacka Fecr-i Atî (Świt Przyszłości, 1909)    58

7. Ruch Genç Kalemler (Młode Pióra, 1911)    63

A. Przegląd okresu    63

B. Czasopismo „Genç Kalemler”    64

C. Trzej przedstawiciele ruchu Yeni Lisan (Nowy Język)    65

D. Analiza manifestu ruchu Nowy Język    68

E. Wnioski    77

8. Małe grupy poszukujące    78

A. Nev-Yunanîler (Neoklasycy, 1912)    78

B. Rübâbcılar (Poeci Rebabu, 1912)    81

C. Nâyiler (Fleciści, 1913)    82

9. Hecenin Beş Şairi (Pięciu Poetów Hece, 1914)     84

10. Şairler Derneği (Stowarzyszenie Poetów, 1917)    87

11. Grupa Dergâh (Źródło, 1921)    90

CZĘŚĆ DRUGA: GRUPY LITERACKIE OKRESU REPUBLIKI    97

I. Wydarzenia historyczne, społeczne i polityczne    98

1. Okres Atatürka (1923–1938)     98

2. Okres İnönü (1938–1950)     99

3. Okres Partii Demokratycznej (1950–1960)    100

4. Rewolucje wojskowe, pierwsze koalicje i konflikty ideologiczne okresu (1960–1980)     102

5. Okres Turguta Özala (1983–1993)     104

II. Tematy przewodnie w poezji okresu republikańskiego    106

1. Poeci troszczący się o czystą poezję     106

2. Literaci wyrażający indywidualne udręki i miłość     106

3. Poeci zafascynowani uczuciami religijno-mistycznymi     107

4. Literaci wyrażający uczucia patriotyczne     107

5. Socjaliści     107

6. Poeci zajmujący się innymi tematami     108

III. Grupy literackie epoki    109

1. Grupa Yedi Meşale (Siedem Pochodni, 1928)    110

A. Początki grupy    110

B. Tematyka poezji Yedi Meşale    118

2. Ruch Garip (Dziwne, 1941)    122

A. Charakterystyka ruchu i jego krytyka    124

B. Miejsce ruchu Garip w literaturze tureckiej    125

3. Grupa literacka Hisar (1950)    126

A. Założenie grupy i jej przedstawiciele    126

B. Czasopismo „Hisar”    129

C. Pojmowanie sztuki    130

D. Debaty i polemiki    135

4. Grupa Mavi (Błękit, 1952)    139

A. Czasopismo „Mavi”    139

B. Badania grupy, które doprowadziły do jej utworzenia, polemiki i rozpad kolektywu    139

5. Ruch İkinci Yeni (Druga Nowa, 1954)    149

A. Powstanie i rozwój Drugiej Nowej    149

B. Przedstawiciele İkinci Yeni i miejsce ruchu w literaturze    153

6. Inne ugrupowania    157

ZAKOŃCZENIE    159

BIBLIOGRAFIA    165

INDEKS    172zobacz wszystkie książki