Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Andrzej B. Zakrzewski

Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo

Warszawa 2013

sugerowana cena detaliczna: 34,50 zł

ISBN: 978-83-927476-6-6 | stron: 324 | oprawa: miękka

zajrzyj do książki


Książka ta stanowi kompendium wiedzy o życiu społeczno-politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pokazuje, jak kształtowało się państwo litewskie, jego organy i urzędy, jak powstawało i funkcjonowało tamtejsze prawo, i wreszcie jak z perspektywy mieszkańców Wielkiego Księstwa wyglądały stosunki z Koroną Królestwa Polskiego. Jej autor, historyk prawa i profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podawane informacje popiera odwołując się do licznych źródeł oraz opracowań. Zarazem jednak wspomniane zagadnienia przedstawia w sposób prosty i przystępny.

Tekst z 4. strony okładki:

Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego stosunków z Koroną od dawna inspirują badania z pogranicza historii, historii prawa, historii kultury i dziejów społecznych. Z jednej strony jest to historia świadomej odrębności, z drugiej – historia tworzącej się przez wieki wspólnoty. Obydwa państwa przez stulecia w coraz większym stopniu stawały się bowiem Rzecząpospolitą.

W XIX wieku tworzyły się nowoczesne narody: polski, litewski i białoruski. Każdy ruch narodowy miał własną wizję przeszłości ziem Wielkiego Księstwa. Cesarstwo Rosyjskie zaś miało nie tylko wizję, ale też politykę wobec tych obszarów. To wszystko rzutowało – i w pewnym stopniu wpływa też obecnie – na obraz różnych aspektów przeszłości; nawet historii ustroju i prawa.

Badania nad ustrojem i prawem dawnej Litwy ukazują nie tylko kształt konkretnych jej instytucji, lecz także mechanizmy ich recepcji, a nawet – wykorzystanie tradycji Wielkiego Księstwa do aktualnych celów politycznych.

Zapewne to wszystko stanowi o uniwersalności problematyki i niesłabnącym zainteresowaniu pokoleń badaczy, w coraz większym jednak stopniu przedstawiających efekty swych dociekań sine ira et studio.

 

Spis treści:

Rozdział I. Stan badań

Rozdział II. Periodyzacja dziejów ustroju

Rozdział III. Recepcja ustroju i prawa

Rozdział IV. Terytorium i podziały administracyjne

Rozdział V. Społeczeństwo

Rozdział VI. Parlamentaryzm

Rozdział VII. Władza wielkoksiążęca

Rozdział VIII. Zarząd państwem. Urzędy

Rozdział IX. Skarbowość

Rozdział X. Wojskowość

Rozdział XI. Ustrój sądownictwa

Rozdział XII. Statuty litewskie

Rozdział XIII. Prawo w teorii i praktyce

Rozdział XIV. Język obrotu prawnego

Rozdział XV. Stosunek Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony (XVI–XVIII w.)zobacz wszystkie książki