Cele zajęć:

 • doskonalenie pamięci;
 • ćwiczenie  stosowania technik pamięciowych w procesie uczenia;
 • rozwijanie umiejętności efektywnego i szybkiego czytania;
 • rozwijanie koncentracji.

Tematyka:

 • techniki pamięciowe (efektywne zapamiętywanie m.in. ważnych pojęć, dat, słów w językach obcych);
 • szybkie i efektywne  czytanie (m.in. strategie posługiwania się podręcznikiem) ;
 • zasady efektywnego notowania;
 • sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek;
 • sposoby ćwiczenia koncentracji;
 • sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uczeniu się;
 • ćwiczenia wspierające logiczne i twórcze myślenie.

Grupa docelowa:

 • uczniowie klas IV-VI.

Metody:

 • warsztaty będą prowadzone w aktywny, atrakcyjny dla dzieci sposób;
 • głównymi sposobami pracy będą: mini wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w parach, ćwiczenia w podgrupach, zagadki, łamigłówki.

Informacje organizacyjne:

 • 10 spotkań raz w tygodniu po 90 min;
 • liczba osób w grupie: 5–10.