Motywacja, efektywne nauczanie i uczenie się będą głównymi tematami warsztatów.  Na spotkaniu określimy, co może wpływać na motywację oraz stworzymy tzw. bank motywatorów. Porozmawiamy o tzw. multisensorycznym modelu pracy z klasą oraz stworzymy scenariusze zajęć w oparciu o poznane metody. Ponadto nauczyciele wezmą udział w ćwiczeniach wspierających koncentrację oraz rozwijających pamięć. Poznają niektóre mnemotechniki, czyli metody szybkiego zapamiętywania. Warsztat będzie prowadzony w sposób aktywny.  Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach przeznaczonych dla uczniów, by poprzez własne doświadczenie sprawdzić skuteczność proponowanych metod.

Tematyka:

 • metody motywowania uczniów do nauki;
 • aktywne metody nauczania;
 • metody i ćwiczenia wspierające wzrokowców, słuchowców, kinestetyków oraz translatorów;
 • ćwiczenia wspierające pamięć i koncentrację;
 • efektywne uczenie się;
 • motywująca komunikacja (zasady konstruktywnego chwalenia, FUO oraz tzw. „kanapka”).

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • poznanie nowych ( często prostych i krótkich) aktywnych ćwiczeń wspierających zapamiętywanie i koncentrację;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie metod aktywnego nauczania;
 • stworzenie własnego scenariusza zajęć z zastosowaniem poznanych na warsztacie metod;
 • materiały z praktycznymi wskazówkami  (m.in. materiały będą zawierały adresy stron internetowych z gotowymi scenariuszami aktywnych lekcji);
 • przećwiczenie sposobów komunikacji z uczniem wspierających jego motywację;
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.