W zintegrowanej klasie uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki. Gdy dzieci dobrze się znają i dobrze się ze sobą czują, poświęcają więcej czasu na naukę niż na relacje interpersonalne. W dobrze zintegrowanym zespole dużo łatwiej prowadzić lekcję aktywnymi metodami.

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w różnorodnych grach i zabawach integracyjnych. Dowiedzą się, jakie problemy klasowe może ujawnić każda z gier. Nauczą się omawiać zabawy w taki sposób, by prowadziły one do rozwoju grupy. Na szkoleniu każdy nauczyciel stworzy scenariusz godziny wychowawczej dopasowany do potrzeb swojej klasy.