10 tematów warsztatów ( po 3h każdy) realizowanych w formie cyklu (w sumie 10 x 3h) lub spotkań tematycznych. Poniżej lista tematów oraz korzyści z udziału w warsztatach.

Uwaga: obecnie zarówno cykle spotkań jak i spotkania tematyczne są realizowane także online. O terminach najbliższych spotkań można dowiedzieć się na mojej stronie na Facebooku (Magdalena Trepczyńska szkolenia-warsztaty-treningi).

Tematy

 1. Moje cele, oczekiwania, trudności w kontakcie z dzieckiem
 2. Jak radzić sobie z tzw. „trudnymi emocjami” (np. złością, smutkiem, wstydem, rozczarowaniem)?
 3. Jak słuchać, by dziecko dzieliło się swoimi przeżyciami?
 4. Jak stawiać granice?
 5. Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 6. Co zamiast kary?
 7. Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dziećmi?
 8. Jak chwalić, by wzmacniać poczucie wartości dziecka?
 9. Jak wspierać samodzielność?
 10. Jak motywować dziecko do nauki?

Cykl czy spotkanie tematyczne?

Korzyści z udziału w cyklu warsztatów:

 • możliwość wyboru umiejętności, które chcesz przećwiczyć oraz wpływ na tematykę cyklu (cykl jest „szyty na miarę” dla jego uczestników);
 • praca na Twoich problemach i trudnościach;
 • dużo czasu na ćwiczenie umiejętności w parach, podgrupach i na forum;
 • stała grupa uczestników (max. 10 osób).

Korzyści z udziału w spotkaniu tematycznym:

 • możliwość udziału tylko w wybranych spotkaniach;
 • na każdym spotkaniu spotykasz innych rodziców (max.10 osób);
 • więcej ćwiczeń indywidualnych i w parach;
 • poświęcisz na warsztaty mniej czasu.