Na spotkaniach możesz przedyskutować wybrane przez Ciebie kwestie związane z wychowywaniem dzieci oraz przećwiczyć wybrane umiejętności.

Spotkania będą się odbywały z udziałem jednego lub obojga rodziców. Będą w pełni dostosowane do potrzeb rodzica.

Pierwsze spotkanie bezpłatne – jego celem jest zapoznanie się, a także określenie celów kolejnych spotkań i zasad współpracy.

Oto lista przykładowych tematów poruszanych podczas konsultacji:

  • jak radzić sobie z tzw. „trudnymi” emocjami dziecka;
  • jak stawiać dziecku granice;
  • jak formułować polecenia i oczekiwania;
  • jak rozwiązywać konflikty;
  • jak wzmacniać poczucie wartości dziecka;
  • jak słuchać, by dobrze rozumieć dziecko i zachęcić je do dzielenia się swoimi przeżyciami;
  • co zrobić, by rodzeństwo nie rywalizowało ze sobą;
  • jak motywować dziecko do nauki i wspierać w efektywnym uczeniu się.

Po każdym spotkaniu rodzic otrzyma materiały z praktycznymi wskazówkami.

Każde spotkanie będzie prowadzone w formie warsztatu.

Obecnie jest możliwość spotkania online poprzez platformę Zoom.

Koszt jednego 90-minutowego spotkania: 120 zł